Pletivo na mieru. Vyrábame tiež bránky a brány EGIDIA na mieru.

Montáž plotu  z pletiva je nenáročná

Naša firma vykonáva odbornú motáž všetkých druhov oplotenia. Na základe potrebných podkladov Vám vypracujeme cenovú kalkuláciu.


Príprava práce

Pomocou kolíkov vyznačte rohy oplotenia a jeho začiatok a koniec. Špagátom spojte kolíky pozdĺž oplotenia. Pozdĺž vyznačenej línie špagátu vyrovnajte zem a vyznačte miesto na stĺpiky. Vzidalenosti medzi stĺpikmi musia byť 2,5 až 3 m. Napínacie stĺpiky s podperami musia byť osadené na začiatku a na konci oplotenia a každých 25 až 30 bm v priamom smere a tiež pri každej zmene smeru oplotenia (napr. v rohoch).

Osadenie stĺpikov

Vykopte diery s priemerom 30 cm a hĺbkou 80 cm (pokiať pôda nie je kamenistá, je možné tento úkon urobiť ručným vrtákom).

Do diery vložte prvý stĺpik a zalejte dieru. Prekontrolujte presnú polohu stĺpika pomocou vodováhy, následne dobre urovnajte betón a nechajte stuhnúť.

Každý počiatočný stĺpik musíte vybaviť podporným stĺpikom. Najprv voľne namontujte oporu na napínacom stĺpiku (vo výške 2/3 stĺpika od úrovne terénu, pre vzperu, je potrebné vyvŕtať v stĺpiku dieru o priemere 8mm) a v mieste, kde sa stretá so zemou, vyhĺbte ďalšiu dieru. Následne zalejte betónom, upevnite oporu a priskrutkujte ju k stĺpiku pomocou hákovej skrutky (dodávaná so stĺpikom).

Rovnaký postup zopakujte pri montáži posledného stĺpika v danom smere oplotenia a stredových napínacích stĺpikov.

Pomocou špagátu určite presnú polohu a výšky všetkých stredových stĺpikov. Vyhĺbte diery a zabetónujte stredovné stĺpiky podľa vyššie uvedených pokynov. Až po zabetónovaní všetkých stĺpikov a podpier a vyzretí betónu je možné zahájiť ďalšie práce.

Montáž pletiva

Pomocou napínacieho drôtu namontujte napínače hore, dole a uprostred na prvý stĺpik oplotenia. Následne priviažte napínací drôt k poslednému stĺpiku. Namontujte napínací drôt postupne na všetky napínače a pevne ho napnite.

Poďľa polohy napínacieho drôtu na priebežných stĺpikoch je potrebné vŕtať diery 8mm pre úchytky napínacieho drôtu. Ponastrkajte úchytky do vyvŕtaných dier, zaveste drôt na úchytky stredových stĺpikov a upevnite ho pomocou kovového háčika .
Potom rozviňte pletivo a postavte ho zvisle pozdĺž osadených stĺpikov. Postupne môžete zavesiť pletivo na horný napínací drôt. Zahnite horné konce pletiva na napínacom drôte. Zahájte napínanie pletiva.
Keď bude pletivo optimálne napnuté, priviažte ho k obom krajným stĺpikom oplotenia pomocou viazacieho drôtu. Pomocou viazacieho drôtu taktiež podľa potreby priviažte pletivo k napínacím drôtom. Na konci vykonajte všetky potrebné úpravy na dosiahnutie estetického vzhľadu oplotenia.
Máte otázku? Napíšte nám